ÚDENÝ FILET SUMČEK OMEGA

Obal: PET-fólia vákuovo, etiketa s potlačou

Konzistencia: súdržná rybia svalovina

Vzhľad a tvar: údený filet bez kosti, s kožou

Farba: sfarbená po údení

Vôňa: po údení, rybia, bez cudzích pachov

Výsledky meraní sledovaných mikrobiologických parametrov analyzovanej vzorky sú v súlade s požiadavkami ČSN 56 9609 Pravidla správnej hygienickej a výrobnej praxe – Mikrobiologické kritéria pre potraviny.

Zmyslový nález je v súlade s požiadavkami Nariadenia komisie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva.

Dostupnosť: údené filety Sumečeka Omega si môžete zakúpiť v Bratislave v Tržnici na Tarnavskom mýte na poschodí.

Bude sa vám páčiť
ZELENINOVÝ ŠALÁT OMEGA
FILET ZO SUMČEKA OMEGA NA PRÍRODNO
CHLADENÝ FILET SUMČEK OMEGA
ZOZNAM ĎALŠÍCH PRODUKTOV